Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği
Milli Emlak İhaleleri

Güncel İhaleler

Konya İli, Halkapınar İlçesi, muhtelif mahallelerinde yer alan  taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesisi ihalesi

Konya İli, Halkapınar İlçesi, muhtelif mahallelerinde yer alan  taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesisi ihalesi ekleri

 

**Taşkent Kaymakamlığı Taşınmaz Satış İlanı

**Ahırlı Milli Emlak Şefliğ Taşınmaz Satış İlanı

 

**TIBBI AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YER KİRALAMA DUYURUSU

 

**Konya ili Ereğli ilçesi Bulgurluk mh deki tasinmazin 49 yıl süreli irtifak hakkı tesisi ihalesi

                  Konya Eregli İlçesi Bulgurluk mh irtifak hakkı tesisi ekleri

 

** KADINHANI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI

 

**ILGIN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçmiş İhaleler

Selçuklu ve Meram İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazların Satış İlanı

------------------------------------------------------------------------------------------------

Beyşehir Kaymakamlığı ( Milli Emlak Şefliği) Taşınmaz Satış İlanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Altınekin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Taşınmaz Satış İlanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Diyarbakır'da 3 Otel, 12 işyeri ve 55 Konutun 14 Kasım 2023 tarihinde Açık Artırma Usulü İle Satışı Hk

https://webdosya.csb.gov.tr/db/konya/icerikler/d-yarbakirda-3-otel-12--syer--ve-55-konutun-14-kasim-2023-tar-h-nde-acik-artirma-usulu-ile-satisi-hk.-20231103095034.pdf

Seydişehir Milli Emlak Şefliği Taşınmaz Satış İlanı

--------------------------------------------------------------------------------------------------

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Hüyük İlan Metni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BEYŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

Taşınmaz dosya

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN 

Ereğli İlan Metni 24.10.2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KULU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

Kulu 2023 Eylül İhale Listesi

 

KARAPINAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 Emirgazi ekim İhale İlani

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

İlimiz, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesinde bulunan, 17872 ada 11 parsel nolu, 577,50 m2
yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazdaki, kayyımlıkla temsil olunan 1/1 hisse payının satışı amacıyla
"Taşınmaz Satış İlanı"  

Döküman için tıklayınız

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ekli listede özellikleri belirtilen 1 ila 318 nci sıradaki taşınmazların satışı  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,  hizalarında gösterilen gün ve saatte,

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

Açıklamalar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAYYIMLIK BÜROSU  TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

TAŞINIRSATIŞ İLANI

 

İ   L   A   N

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri yazılı Yivsiz Av Tüfekleri Karşılarında Belirtilen Gün ve Saatte Milli Emlak Daire Başkanlığında (İhale Odası) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince PAZARLIK usulü ile satışa sunulacaktır.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/konya/icerikler/ilan1-20230620094110.doc

 

03.07.2023/13.07.2023 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) taşınmaz satışı yapılacaktır...

İhale Dosyası

Açıklamalar

 

 

 

Karatay Hasandede Mahallesinde Kiralık Taşınmaz ilanı

 

ÇUMRA İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Dosya

 

ALTINEKİN İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Dosya

 

ALTINEKİN İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR -1 

Dosya