Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği
Milli Emlak İhaleleri

Ereğli Zengen Mahallesinde tapu bilgileri verilen mülkiyeti hazineye ait taşınmaz malın üzerinde özel ağaçlandırma yapmak üzere Kaymakamlığımızca (Milli Emlak Şefliği) 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca kiraya verilecektir.

İLAN

https://webdosya.csb.gov.tr/db/konya/icerikler/zengen-ilan-20191106080821.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yivsiz Av Tüfeği Satış İlanı:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/konya/icerikler/kopya-y-vs-z-av-tufeg--satisi-ihale-ilani-20191120143236.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2019 tarihinde aşağıda ekli ilan belgesinde özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut satış şartname gereğince yapılacaktır.

İhale Metodu             :  2886 sayılı Kanunun 45. maddesine  uyarınca Açık Artırma Usulü uyarınca ekli ilan belgesinde belirtilen gün ve saatlerde Taşınmaz Satışı ekli ilan belgesinde belirtilen gün ve saatlerde Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) gerçekleştirilecektir.

İhale Konusu            : Taşınmaz Satışı

Adresi                       : (Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

Telefon                     : 0332 224 56 00 / Dahili (5851 veya 5852)

İhale Tarihi               : 10.12.2019 - Salı

İhale İçeriği             : Ekli Dosyada belirtilmiştir.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/konya/icerikler/2019-aral-k-sat-s--lan-20191203141224-20191204090722.pdf