Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği
Milli Emlak İhaleleri

02.03.2020 – 16.03.2020 tarihleri arasında ekli ilan belgesinde özellikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) satışı 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut satış şartname gereğince yapılacaktır.

İhale Metodu             :  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulüne göre ekli ilan belgesinde belirtilen gün ve saatlerde Taşınmaz Satışı (Kamu Konutları) ekli ilan belgesinde belirtilen gün ve saatlerde Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) gerçekleştirilecektir.

İhale Konusu            : Taşınmaz Satışı

Adresi                       : (Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

Telefon                     : 0332 224 56 00

İhale Tarihi               : 02.03.2020 – 16.03.2020

İhale İçeriği             : Ekli Dosyada belirtilmiştir.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ISPARTA VALİLİĞİ Kamu Konutu Satış İlanı

Isparta İlimiz,  Merkez  İlçesi,  İstiklal  ve  Pirimehmet  Mahallelerinde  bulunan  53  adet  kamu konutunun satışına ait ilandır 

İhale İçeriği  : İLAN METNİ    EKLİ DOSYADADIR