Konya Valiliği
Konya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya Valiliği
Konya Valiliği

Konya İli Cihanbeyli İlçesi sınırları içerisinde yer alan Tersakan Gölü Tescil İlanı

17 Ocak 2020

Konya İli Cihanbeyli İlçesi sınırları içerisinde yer alan Tersakan Gölü aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 06.01.2020 tarihli ve 3958 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”ın tesciline ilişkin süreç devam etmektedir.

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt Ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayınlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.  

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır