Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Konya Postası gazetesi yazarı Mustafa Ekmekcioğlu ile yaptığı Pazartesi söyleşileri sayfasında İl Müdürlüğümüz çalışmaları hakkında bilgi ver
25 Eylül 2012
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet YAZICIOĞLUİki Bakanlığın birleşmesi sonucu yeni bir isimle göreve başladıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı" ve "Çevre ve Orman Bakanlığı" olarak hizmet veren Bakanlıklar; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 04/07/2011 ve 27984 sayılı Resmi Gazete''''de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" adını alarak hizmete başlamıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı''''nın taşra teşkilatı olup, illerde valiliğe bağlı görev yapan bir kuruluşuz." dedi.
 
Müdürlük olarak değişik 12 ayrı birimlerle hizmette en iyiyi vermeye çalıştıklarını söyleyen Mehmet Yazıcıoğlu " Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin yürüttükleri işler çok yönlü olduğu gibi, Bakanlık bünyesinde de takip ettikleri işe göre değişik Genel Müdürlüklere bağlıdırlar; idari yönden Personel Daire Başkanlığına, yapım işleri ile ilgili Yapı İşleri Genel Müdürlüğü''''ne, Teknik işlerde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü''''ne bağımlı çalışmaktadır. Bakanlığımızın, Genel Müdürlüklerimizin ve valiliğin verdiği görevleri yapmaktadır. İl Müdürlüğümüz iş yönünden.; bağlı bulunduğu Genel Müdürlükle koordineli olarak, genel bütçeye dahil kuruluşlara ait ı bina ve tesislerin, kamu konutlarının ve afetle ilgili daimi iskana ait yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların İl Özel İdareleri bina ve tesislerinin, talep halinde her türlü kamu j yararına yaptırılacak bina ve tesis inşaatların yapılması ve yaptırılmasına yardımcı olmakta, i yasalar çerçevesinde imar ve afetle ilgili bazı hizmetleri yürütmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde inşaatların yapımı esnasında teknik konuların daha detaylı incelenmesi için, laboratuar hizmetleri verilmektedir. Müdürlüğümüz de Kamu kurum ve kuruluşlarına ait plan, proje, onarım işleri keşif, ihale ve yapım işlerinin takibi, belediyelerimizin yardım dosyalarının hazırlanması, köylere yapılan köy payı yardım projelerinin hazırlanıp neticelendirilmesi ve vilayet adına yapılan denetimler gibi çok yönlü hizmetler verilmektedir." diye konuştu.
 
Müdürlüğümüz de Kamu kurum ve kuruluşlarına ait plan, proje, onarım işleri keşif ihale ve yapım işlerinin takibi, belediyelerimizin yardım dosyalarının hazırlanması, köylere yapılan köy payı yardım projelerinin hazırlanıp neticelendirilmesi ve vilayet adına yapılan denetimler gibi çok yönlü hizmetler verilmektedir.